Top JAOO 2003
White
 

CONFERENCE
SPEAKERS
SCHEDULE
TUTORIALS
TRACKS
MANAGER TRACK
WORKSHOPS/BOF's

SOCIAL EVENTS
IT-RUN

EXHIBITION
SPONSORS
CONVINCE YOUR BOSS

REGISTRATION
TRAVEL
HOTELS
AARHUS FACTS

LINKS
HOME

Archives
JAOO 2006
JAOO 2005
JAOO 2004
JAOO 2002
JAOO 2001
JAOO 2000
JAOO 1999

JAOO CREW


CONTACT JAOO
JAOO Conference
Scandinavian Center
Margrethepladsen 3
DK-8000 Aarhus C
Tel.:+45 87 32 87 87
Fax: +45 87 32 87 88
VAT: 25809149
jaoo@jaoo.dk


panel
  Line  

IT-arkitektur for ledere

23 september 2003, JAOO 2003, Scandinavian Congress Center, Århus

Hvad består en kvalificeret IT-arkitektur af og hvad er de første skridt i at realisere den?

IT er gennem de sidste 20 år vandret fra at understøtte enkelte dele af forretnings- eller forvaltningsprocesserne til at være en væsentlig del af enhver proces i en virksomhed eller en forvaltning. Derfor opstår et velbegrundet behov for, at IT systemerne kan fungere på tværs af de organisatoriske og funktionelle områder, som de er designet til. En IT arkitektur specificerer det rette match mellem arbejdsprocesser og teknologi og er ledelsens instrument til at styre realiseringen af sammenhængende og integrerede IT-systemer.

Derfor er IT-arkitektur en emne, der i stigende grad sættes på dagsordenen hos IT-chefer og ledere både i erhvervslivet og hos det offentlige. Senest har IT og Telestyrelsen sat fokus på en samlet IT-arkitektur for det offentlige med "Hvidbog om IT-arkitektur". Benyt denne chance til som leder at få hånd om konkrete erfaringer i hvordan man anvender IT-arkitektur til at skabe resultater.

Arrangører

EOS PLS IT-Telestyrelse

EOS og PLS Rambøll Management arrangerer i samarbejde med IT og Telestyrelsen et seminar for chefer og ledere i rammerne af JAOO 2003, en international konference om software. Hør erfarne internationale og nationale eksperter fortælle om, hvad en IT-arkitektur består af, og om hvordan den realiseres. Debatter dine spørgsmål og problem stillinger med dem.

Hvorfor er IT-arkitektur nyttigt og vigtigt

Hvis man har lagt en forretnings- eller forvaltningsstrategi i dag indgår IT som et vigtigt element i at kunne realisere mål og forventninger. IT-applikationerne opbygges gennem en lang række selvstændige projekter, der har afgrænsede mål og opgaver. Hvordan sikrer man koordineringen mellem de mange projekter, så de alle bidrager til at opbygge IT-systemer, som kan fungere sammen? En IT-arkitektur er retningsliner og procesanvisninger der lægger pejlemærker, checkpunkter og standarder til rette og bliver et fundament for en udvikling af sammenhængende IT-systemer. Vi udvikler vores forretning eller forvaltning på skuldrene at tidligere resultater og erfaringer. Vi står meget sjældent på en bar mark og kan bygge uden hensyn til eksisterende opgaver. Derfor er det vigtigt at bruge en IT-arkitekturs pejlemærker, checkpunkter og standarder til at veje og bedømme eksisterende IT-systemer. Hvilken IT-arkitektur kan bedst udnytte de investeringer, vi allerede har foretaget? Hvordan hjælper IT-arkitekturen til at afgøre, hvad der er bevaringsværdigt og hvad der skal bygges om?

Registrering

Pris for seminaret alt inklusive: DKK 3995.-
Registrering foregår på registreringssiden
For kontakt og yderligere information:

Aino Corry, EOS
Tel.: 87 32 87 87
aino@eos.dk

Nils Bundgaard, PLS RAMBØLL
Tel.: 24 69 79 80
nbu@pls.dk

Program

09:00 - 0940
Niels Pagh Rasmussen åbner seminaret. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har skrevet en hvidbog om arkitektur for at give en fælles forståelse for arkitektur i den offentlige sektor. Denne rapport er nu blevet officiel politik på området. Niels Pagh Rasmussen forklarer, med argumenter fra hvidbogen, hvorfor IT-arkitektur er et vigtigt emne for ledere.

Download slides

09:40 - 09:45
Kort pause

09:45 - 10:25
Brian Foote har mange års erfaring med at udvikle kompliceret software. Det ligger ham meget på sinde at dele denne viden bl.a. ved hjælp af patterns. Han giver udviklerens syn på arkitektur og vigtigheden af kommunikationen med lederne.

10:25 - 10:45
Kaffe pause

10:45 - 11:25
Nils Bundgaard giver et overblik over hvilke elementer, der indgår I IT-arkitektur. Det er vigtigt, at folk med forstand på forretningen og teknisk kyndige folk samarbejder. Denne sammensætning af folk vil fremme forretningen og føre til systemer, hvor den underliggende software er sund.

Download slides

11:25 - 11:30
Kort pause

11:30 - 12:10
Som basis for diskussion beskriver Peter Eeles dernæst hvordan RUP (Rational Unified Process) kan benyttes til at udvikle arkitekturer. Udfra eksempler fra sin seneste bog ("Building J2EE Applications with the Rational Unified Process") vil Peter give en guided tour gennem RUP universet set fra en arkitekts perspektiv. Undervejs vil han endvidere diskutere hvordan man, afhængigt af størrelsen af sit projekt, skal vælge bestemte proces elementer.

Download slides

12:10 - 13:00
Frokost

13:00 - 15:00
Eftermiddagen vil indeholde en åben diskussion, hvor alle har mulighed for at deltage. Rammen vil være det, der kendes som en Goldfish Bowl. I en Goldfish Bowl sidder først en gruppe personer valgt på forhånd, det er dem, der er omtalt på næste side. De får nogle diskussionspunkter til at starte på og diskuterer først som i en paneldiskussion. I en Goldfish Bowl har alle deltagere nu mulighed for at sætte sig op på en stol hos de andre og snakke med eller stille spørgsmål. Når en ny ankommer, skal en af de "gamle" gå ned på tilskuerpladserne. Resultatet er en åben diskussion, hvor diskussionens værdi afhænger af alle deltagernes indsats og kreativitet.

15:00 - 15:15
Kaffepause

15:15 - 16:00
Johannes Mortensen, direktør for ACURE, beskriver sine arkitekturvalg i lyset af sin egen erfaring. Johannes har i mange år som topleder brugt arkitektur som redskab i sin udvikling af firmaer, der leverer komplekse løsninger. Den erfaring han har gjort sig der, deler han ud af, og trækker tråde til dagens indlæg.

Download slides

16:00 - 16:30
Nils Bundgaard runder dagen af med en opsummering af dagens input.Talere

Peter Eeles, Rational Software, UK
Peter Eeles arbejder for Rational Software, der er en del af IBM Software Group, og har i store dele af sin karriere arbejdet med arkitektur og implementering af large-scale, distribuerede systemer. Han er bosat i Storbrittanien, er Worldwide Community of Practice Lead for Model-Driven Development og hjælper virksomheder med at integrere Rational Unified Process og Rational toolsættet i deres udviklingsproces. Han er medforfatter af "Building J2EE Applications with the Rational Unified Process" (Addison-Wesley, 2002), medforfatter af "Building Business Objects" (John Wiley & Sons, 1998) og bidragende forfatter til "Software Architectures"(Springer-Verlag, 1999). Han er ofte foredragsholder på forskellige conferencer over hele Europa.


Niels Pagh Rasmussen er chef for IT-strategisk kontor i IT og Telestyrelsen. Niels Pagh Rasmussen er 48 år, MPA fra Handelshøjskolen i København og har før dette været metodechef i KMD (Kommunedata A/S). IT-strategisk kontor er statens og det offentliges kompetencecenter for anvendt it og it-faglig viden. IT-strategisk kontor skal etablere rammer for og fremme brug af en offentlig it-arkitektur, sikre fastlæggelse af og fremme brug af standarder, understøtte regeringens it-politik med konkrete it-projekter og it-faglig viden, samt knytte bånd mellem det offentlige og private. Visionen for IT-strategisk kontor er at understøtte en sammenhængende og effektiv it-anvendelse i det offentlige samt rådgive regeringen om informationsteknologi.


Ralph Johnson har studeret, hvordan objektorienteret programmering ændrer den måde software bliver udviklet på. Han har arbejdet på forskellige projekter bl.a. framework for operativsystemer (Choices), tegneprogrammer (HotDraw), musiksystemer (Kyma) og business transaction processing (Accounts). Han er medforfatter på bogen: "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Design" og vinder af 1994 Software Productivity Award. Design patterns beskriver abstrakte løsninger på ofte forekommende problemer. Brugen af design patterns gør designere mere effektive og øger det fælles ordforråd designere imellem. Ralph Johnson var en af pionerene indenfor design patterns, han var med til at starte den første konference om emnet og har publiceret mange artikler om design patterns. Han har en Ph.D. i datalogi fra Cornell University.


Johannes Mortensen er adm. direktør i ACURE A/S. ACURE rummer Mærsk Data Gruppens aktiviteter inden for Sundheds-IT. Johannes Mortensen, der er 49 år, kommer fra Mærsk Data Industries, hvor han siden 1999 har været divisionsdirektør. Han var fra 1992-97 ansat i KMD, hvor opgaven som vicedirektør omfattede ansvar for systemudvikling. Fra 1986-1992 var Johannes Mortensen direktør i eget systemhus. Senest har han været Mærsk Data Gruppens forhandlingsleder omkring Sundhedsportalen, som efterfølgende blev vundet af Mærsk Data-konsortiet. Johannes brænder for systemudvikling, og ACURE anvender arkitekturbegrebet på mange niveauer i både kundedialog og design-arbejde.


Frank Buschmann er softwareudvikler hos Siemens Corporate Technology i München, Tyskland. Han beskæftiger sig med objektteknologi, applikationsframeworks og patterns. I sit arbejde som udvikler har Frank Buschmann ledet design og implementation af flere store industrielle software projekter. Han er medforfatter af bogen "Pattern-Oriented Software Architecture -- A System of Patterns".


Brian Foote er forsker på University of Illinois. Han har mere end tyve års erfaring som professionel softwareudvikler. Han har arbejdet med Smalltalk og objekter siden 1985. Brian Foote har skrevet flere artikler om Smalltalk, objektorienteret design, softwaregenbrug, patterns og softwarearkitektur. Han var involveret i udviklingen af et objektorienteret enterprise framework udviklet hos Illinois Department of Public Health. Hans forskning er i øjeblikket fokuseret på udvikling af objektorienterede programmeringssprog.


Nils Bundgaard er software arkitekt og chef konsulent ved PLS Rambøll Management. Nils Bundgaard er 50 år og er specialist i IT-arkitektur med hovedvægt på software arkitekturdelen, som er det fagområde der sammenkobler IT-teknologien med firmaets mål og forretningsprocesser. Nils Bundgaard har arbejdet med IT arkitekturer på Internet platformen siden 1996 og har på denne platform realiseret Internet provisionering og kundeaftalestyring, Portaler, CRM værktøjer, Datawarehouses, Content Management Systemer (CMS) samt Application Services (ASP). Nils Bundgaard har rådgivet om IT-arkitektur for Udenrigsministeriet, IT og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IDA, HK, Utdannings- og Forskningsdepartementet i Oslo, DMI, DSB S-tog, m.fl.


Klaus Marquardt arbejder som lead software architect og softwareudvikler hos Dräger Medical (Lübeck, Tyskland). Udover at teste, kode, designe, definere arkitektur og andet "rigtigt arbejde", bruger han sin ekspertviden som konsulent i alle dele af organisationen. Hans universitetsuddannelse indeholder Operations Research og fysik.


 
 
EOS
Oracle
SUN
SAP

Trifork EAS